Tilurð og markmið

Haustið 2014 fór af stað vinna við mótun læsisstefnu fyrir skóla á Eyjafjarðarsvæðinu. Að þeirri vinnu komu leik- og grunnskólar á svæðinu, fræðslusvið Akureyrarbæjar og Miðstöð skólaþróunar við HA.

Skipulag vinnunnar tók mið af hugmyndum um lærdómssamfélag (e. learning community) þar sem lögð var áhersla á að allir sem hlut eiga að máli kæmu að vinnunni, það er leik- og grunnskólakennarar, nemendur og foreldrar, stjórnendur, fræðslusvið og Miðstöð skólaþróunar. Sú stefna sem hér birtist er afrakstur þriggja ára samvinnu þessara aðila.

Megintilgangur læsisstefnunnar er að efla læsi í víðum skilningi og stuðla að skapandi og gagnrýninni hugsun barna.

Í læsisstefnunni Læsi er lykillinn er lögð áhersla á:

  • að skólar setji fram markvissa og skýra námskrá byggða á viðmiðum aðalnámskrár,
  • að skapa nemendum hvetjandi og styðjandi námsumhverfi,
  • árangursríka náms- og kennsluhætti sem byggja á þörfum og áhuga nemenda,
  • að námsmat sé leiðbeinandi,
  • viðbragðsáætlun sem tryggir stuðning við alla nemendur.

Áhersla er lögð á náms- og kennsluhætti sem veita nemendum tækifæri til að:

  • eiga samskipti, vinna með öðrum og byggja upp félagsleg tengsl,
  • ígrunda og útskýra hæfni sína, nota endurgjöf sem þeir fá í námi sínu til að bæta sig og veita öðrum uppbyggjandi endurgjöf,
  • vinna með og skapa fjölbreytta texta sem miðlað er á margvíslegan hátt,
  • rannsaka mátt og fjölbreytileika tungumálsins, hvernig það hefur áhrif og hvernig má nota það á skapandi hátt,
  • auðga orðaforða sinn með því að hlusta, tala, horfa og lesa.

 Nánar um lærdómssamfélagið